داستان سیستان|فیلمنامه نویسی

مقالات آموزشی داستان نویسی , فیلمنامه نویسی و اخبار هنرمندان

«پاداش سال نو» به مرکز گسترش فیلمنامه‌نویسی تحویل داده شد

حسن وارسته فیلمنامه «پاداش سال نو» را به مرکز گسترش فیلمنامه‌نویسی رسانه ملی تحویل داده است.

در خصوص فعالیت جدید خود گفت: فیلمنامه «پاداش سال نو» تحویل مرکز گسترش فیلمنامه‌نویسی دادم.

4377127_964

ادامه مطلب
تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی